Regresní terapie

 

Regrese je návrat do minulosti. Pomocí regrese lze zpracovat různé problémy, které nám vadí a obtěžují nás. Při regresní terapii klient sedí, má zavřené oči a vybavuje si situace, v nichž se objevil ten konkrétní problém. Např. bolest ruky - klient si vybaví událost, kdy ho naposledy ruka bolela a tuto situaci několikrát dokola prochází - vypráví, co se v té situaci děje. Potom ho terapeut vede do dřívější situce v minulosti, kdy ho tam zase bolí ruka. Tuto situaci zase prochází několikrát dokola, tak dlouho, až zmizí veškeré bolesti a negativní emoce. Takto se procházejí všechny situace, kde se vyskytl podobný problém. Tímto způsobem se dá zpracovat prakticky každý problém. Na terapii by měl klient přijít odpočinutý a neměl by být pod vlivem léků, hlavně psychofarmak, aby nebylo ovlivněno vybavování.

V některých případech není možné, aby se klient zúčastnil terapie osobně, např. z důvodu nemoci, nebo bere léky, nebo se jedná o malé dítě. V tom případě je možné provést regresi přes médium. Médiem se rozumí osoba, která klienta zná, nejlépe příbuzný, např. matka apod. Terapie probíhá podobným způsobem, jako kdyby tam klient byl.

Jedno sezení může trvat cca 2-3 hodiny, někdy i déle. Končí se tehdy, jakmile je problém zpracovaný, nebo se sezení přeruší (když už se musí končit z časových důvodů), jakmile se klient cítí lépe a domluví si s terapeutem příští schůzku.

Cena terapie: 300,- Kč/hod.

 

Regresní terapii provádím na mé adrese ve Zborovicích.

Objednat se můžete telefonem, nebo e-mailem, nebo pište do Knihy návštěv.

Jestliže Vás něco trápí, neváhejte nás kontaktovat!